Krg.gr. Apeldoorn & Omstreken

.

HET BESTUUR

.

Voorzitter: Gert van Loenen  » E-Mail   » tel. 06-46613434

Penningmeester: Ruby van Loenen  » E-Mail   » tel. 06-46710800

Secretaris: Alfred Noordman  » E-Mail  » tel. 06-29548358

Commissaris Africhting: Edris Fathi   » E-Mail   »06-54330483

Commissaris materiaal:Gerton Makking »E-Mail  » tel. 06-36224570

Coordinatrice curus elementaire gehoorzaamheid : Herma Verhaaff  » E-Mail  » tel. 06-42270810

Terrein

Malkeschoten 55
7333 NM Apeldoorn

CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt 125,- per jaar.
bankrekening 39.32.75.744 tnv Kringgroep Apeldoorn en Omstreken te Apeldoorn.